doofpot.nl
Het OranjeVergeetboek

Nederlandse taboes.

De krachts- en machtsverhoudingen in de samenleving,
in verband met de Tweede Wereldoorlog, met diens achtergronden,
met de Nederlandse collaboratie en het Nederlandse Verzet,
en in het bijzonder met het Englandspiel.
Nederlands Oost-Indië bleek in de Duitse Nieuwe Orde te zijn inbegrepen.
De misleiding, de naoorlogse verdoezeling door
de Parlementaire Enquêtecommissie, en de officiële geschiedschrijving.
De gevolgen van dit alles in de huidige Nederlandse politieke verhoudingen.
Feiten die volgens de Nederlandse traditie voornamelijk in
Het OranjeVergeetboek of de doofpot zijn gestopt.

Voor meer informatie, e-mail naar: kaak@wanadoo.fr